Jak się przygotować?

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta z założenia ma charakter diagnostyczny.
Podczas niej specjalista przeprowadza wywiad, zapoznaje się z przyniesionymi przez pacjenta wynikami badań. Kolejnym krokiem jest badanie i
biomechaniczna ocena narządu ruchu. Po wstępnej ocenie, fizjoterapeuta podejmuje terapię próbną potwierdzającą lub obalającą postawiona diagnozę, a następnie projektuje plan terapeutyczny prowadzony na kolejnych spotkaniach.

Co zabrać ze sobą na pierwszą wizytę?